Brf Gripen Örebro

Bostadsrättsföreningen Gripen i Örebro

Bostadsrättsföreningen Gripen i Örebro byggs i två etapper där den första etappen består av de två intilliggande huskropparna Vingen och Klaffen (mitt i illustrationen ovan).

I etapp II byggs de två huskropparna Nosen och Rodret. Namnen ger kvarteret en koppling till platsens historia, flyget och Örebro gamla flygfält som en gång i tiden låg just här. De fyra huskropparna ligger samlade runt en grön innergård med ett växthus, odlingslotter och ett poolhus med pool och bastu (som båda byggs i etapp II).